Aktivity

Krúžková činnosť 2018/2019

Aj v tomto školskom roku, rovnako ako každý rok, otvára naša materská škola množstvo zaujímavých krúžkov pre rozvoj a radosť detičiek.
Krúžková činnosť sa spravidla týka najmä našich predškolákov, ale na niektoré krúžky je možné prihlásiť aj mladšie detičky.

 

Krúžky:
– spevácky = 10 EUR/polrok
– tanečný = 10 EUR/polrok
– výtvarný = 15 EUR/polrok
– anglický jazyk = 30 EUR/polrok

Kurzy:
korčuľovanie, plávanie, športovo-pohybová príprava

 

Na jednotlivé krúžky je možné sa zapísať do hárkov nachádzajúcich sa v šatniach tried. Viac info o krúžkoch získate u triednych učiteliek. Platí sa v hotovosti.