Darujte 2% alebo 3% Vašim deťom

Milí rodičia a priatelia Cabanky,

budeme veľmi radi ak našej škôločke aj tento rok darujete 2 alebo 3% z dane. Stačí, ak nám prinesiete potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2021. Všetky potrebné tlačivá Vám pripravíme k podpisu a včas doručíme na daňový úrad.

Veľmi pekne ďakujemeeee.

Opatrenia počas pandémie

Mestská časť Bratislava-Dúbravka otvorí od 1. júna všetkých 12 materských škôl. Aktuálne prebieha v ich objektoch príprava na návrat detí.

• Materské školy v Dúbravke budú otvorené od 7.00 – 16.00. Dieťa môže ráno priviesť zákonný zástupca od 7.00 do 8.00.

• Vedenie materskej školy bude najbližší týždeň preverovať u zákonných zástupcov záujem o materskú školu. Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom materskej školy umiestni dieťa v materskej škole prednostne podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministra. Prednosť v zaradení do materskej školy majú deti rodičov v takzvanej prvej línii (zdravotníci, hasiči, policajti, vojaci…), potom deti zamestnaných rodičov, samoživiteľov pred deťmi rodičov na materskej dovolenke či tými, ktoré žijú v jednej domácnosti so starými rodičmi.

• V materskej škole bude môcť byť v skupine maximálne 15 detí. V skupinách môžu byť spolu aj deti, ktoré pred mimoriadnym prerušením prevádzky neboli v spoločnej triede. Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácii detí medzi jednotlivými skupinami. Pri veľmi nízkom počte detí v skupine môže urobiť riaditeľ zmenu v nasledujúcom týždni (napr. skupina A sa v stredu zmenší na 4 deti, skupina B na 5 detí, v pondelok – nasledujúci týždeň sa tieto skupiny spoja).

• Pri hrách vonku, vzdelávaní aj oddychu má materská škola zabezpečiť podľa svojich možnosti vzdialenosti medzi deťmi.

Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška. V rúšku však dieťa do materskej školy prichádza a aj jedno náhradné rúško si prinesie z domu (počas dňa uložené v skrinke).

• Od 1. júna sa mení systém príchodu do materskej školy. Každé ráno materská škola zabezpečí ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty detí každej triedy bezdotykovým teplomerom pri vstupe do materskej školy. Po zmeraní teploty prevezme dieťa zamestnanec materskej školy, rodič sa nemôže zdržiavať v materskej škole alebo šatni, ani vytvárať skupinky s inými rodičmi pred materskou školou. Po vstupe do budovy prebehne aj dezinfekcia rúk dieťaťa.

• Rodič je povinný predložiť pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni, písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Rodičia rešpektujú zákaz nosenia hračiek a iných predmetov z domácnosti do materskej školy. Do materskej školy je počas mimoriadnych opatrení tiež nemožné nosenie vlastného jedla.

• Materská škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – rozlúčky s deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia.

https://www.dubravka.sk/…/materske-skoly-dolezite-informaci…

MŠ zatvorená do odvolania MŠVVaŠ SR

https://www.minedu.sk/vyucovanie-na-skolach-je-prerusene-do-odvolania-pisomne-maturity-su-zrusene/

Informácie ku koronavírusu môžete nájsť na webe ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk alebo https://covid.chat/ , prístupné sú aj linky úradov verejného zdravotníctva a nové číslo infolinky 0800 221 234.

Výskyt COVID-19

Od 25. marca 2020 je prístupná stránka www.ucimenadialku.sk, ktorá vznikla v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a ministerstva 
školstva a poslúži ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase mimoriadneho stavu. Stránka prináša 
prehľad možnosti dištančného vzdelávania predovšetkým v slovenskom a českom jazyku, ako aj odporúčania a usmernenia pre školy, učiteľov, 
odborných zamestnancov, poradne, rodičov. 
Široká verejnosť má od 26. marca 2020 k dispozícii call centrum rezortu školstva. Odborníci budú poskytovať poradenstvo a odpovede na otázky
v súvislosti so situáciou v školstve v pracovných dňoch od 8:00 h do 16:00 h na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo 
e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk.

Na ilustračnej snímke vydanej

Zápis do MŠ

Elektronický zápis detí do materských škôl v školskom roku 2020/2021 sa začne dňa 1. apríla 2020 o 8:00.

Program FEBRUÁR 2020

Stiahnite si fotografie z fotogalérie.

14.2. Návšteva filharmónie (iba predškoláci)

24.2. Karneval o 9:30

24.2. – 25.2.  Depistáž (iba predškoláci)

26.2. – 27.2. Návšteva ZŠ Pri Kríži (iba predškoláci)

 

 

 

Hlasujte za žihadielko

Pridajte sa a pozvite aj priateľov, známych do Facebookovej skupiny DÚBRAVKA BOJUJE O ŽIHADIELKO.

Na stránke budete denne informovaní o priebehu súťaže a motivovaní k hlasovaniu.

Pomôžte nám využiť poslednú príležitosť vyhrať ešte jedno ihrisko pre naše dúbravské deti a ich priateľov.

Minulý rok sme bojovali v kategórii s mestami/obcami, ktoré tiež už svoje Žihadielko majú. Bohužiaľ, nepodarilo sa nám získať dostatok hlasov.

 O to viac sa budeme snažiť v roku 2020!

Do posledného ročníka súťaže sa môžu prihlásiť všetci, aj minuloroční víťazi. Dúbravka teda nebude jedinou mestskou časťou, ktorá by mala na svojom území 2 tieto krásne ihriská. Tento rok súťažíme všetci v jednej kategórii, v ktorej 10 miest/obcí s najväčším počtom hlasov získa ihrisko.  Denne môže každý z nás získať 2 hlasy, jeden hlasovaním a druhý odohraním zábavnej hry.

Hlasovanie prebieha od 13.1.2020 do 29.2.2020, hlasujte kliknutím na obrázok.