MŠ zatvorená do odvolania MŠVVaŠ SR

https://www.minedu.sk/vyucovanie-na-skolach-je-prerusene-do-odvolania-pisomne-maturity-su-zrusene/

Informácie ku koronavírusu môžete nájsť na webe ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk alebo https://covid.chat/ , prístupné sú aj linky úradov verejného zdravotníctva a nové číslo infolinky 0800 221 234.

Výskyt COVID-19

Od 25. marca 2020 je prístupná stránka www.ucimenadialku.sk, ktorá vznikla v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a ministerstva 
školstva a poslúži ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase mimoriadneho stavu. Stránka prináša 
prehľad možnosti dištančného vzdelávania predovšetkým v slovenskom a českom jazyku, ako aj odporúčania a usmernenia pre školy, učiteľov, 
odborných zamestnancov, poradne, rodičov. 
Široká verejnosť má od 26. marca 2020 k dispozícii call centrum rezortu školstva. Odborníci budú poskytovať poradenstvo a odpovede na otázky
v súvislosti so situáciou v školstve v pracovných dňoch od 8:00 h do 16:00 h na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo 
e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk.

Na ilustračnej snímke vydanej