Nahlasovanie neprítomnosti dieťaťa v MŠ

Neprítomnosť alebo neskorý príchod dieťaťa do materskej školy treba nahlásiť ráno do 8:15 na telefónnom čísle 02/643 633 41.

V prípade, ak viete dostatočne dopredu o neprítomnosti dieťaťa v škôlke, môžete ho odhlásiť zo stravy v zošite, ktorý sa nachádza v šatni jednotlivých tried.