Program APRÍL 2019

1.4. sa menia poplatky za stravu a školné v MŠ. Bližšie informácie nájdete tu:

PLATBY ZA POBYT V MŠ

10.4. Návšteva ZŠ Sokolíkova – predškoláci

12.4. Divadielko Ako išiel psíček nakupovať

16.4. a 17.4. Zápis predškolákov do ZŠ od 15.00 do 18.30

24.4. a 25.4. Zápis do MŠ Cabanova od 15:00

26.4. Japonský koncert a divadlo o 11:00