Program FEBRUÁR 2019

4.2. Depistáž  predškolákov trieda Včielky

6.2. Depistáž predškolákov trieda Včielky

11.2. Depistáž predškolákov trieda Žabky

18.2. Depistáž predškolákov trieda Žabky

13.2. Divadlo – Kúzelné prázdniny

18.2. Koníky