Program FEBRUÁR 2020

Stiahnite si fotografie z fotogalérie.

14.2. Návšteva filharmónie (iba predškoláci)

24.2. Karneval o 9:30

24.2. – 25.2.  Depistáž (iba predškoláci)

26.2. – 27.2. Návšteva ZŠ Pri Kríži (iba predškoláci)