Zápis do MŠ

Elektronický zápis detí do materských škôl v školskom roku 2020/2021 sa začne dňa 1. apríla 2020 o 8:00.