Občianske združenie

Občianske združenie rodičov pri Materskej škole Cabanova č. 44, bolo založené v roku 2010 s primárnym cieľom pomoci materskej škole Cabanova pri výchovno vzdelávacom procese a pri mimoškolských aktivitách prostredníctvom finančných príspevkov z 2% dane a pomocou dobrovoľníckych aktivít.

Získané finančné prostriedky sú použité pre potreby detí a zabezpečenie ich zdravého, pokojného a plnohodnotného pobytu v materskej škole i mimo nej.

Občianske združenie získava finančné prostriedky primárne z 2% dane. V posledných rokoch sa ale úspešne zapája aj do grantových výziev, z ktorých možno spomenúť napríklad poslednú, vďaka ktorej z finančného príspevku ČSOB nadácie, realizujeme obnovu areálu záhrady materskej školy, kde vznikne motivujúci a bezpečný priestor na Exteriérovú učebňu.

Vedeniu Občianskeho združenia rodičov pri Materskej škole Cabanova sa venujú rodičia detí z materskej školy, ktorí túto činnosť realizujú nezištne a bezodplatne. Vítané sú všetky ochotné ruky, ktoré chcú napomôcť chodu OZ.

Ďakujeme Vám za Vašu podporu. Robíme to pre deti.

Aktuálne tlačivo na poukázanie 2% dane z príjmov:

Register OZ
Prehľad príjmov za posledné roky