20170915_102109

Komunitná brigáda-čistenie plochy pred asfaltovaním