20170915_102133 (1)

Komunitná brigáda-čistenie plochy