3

UČÍME SA V PRÍRODE

obnova schátralého areálu záhrady materskej školy

Zámerom projektu „Učíme sa v prírode“ bolo vybudovanie motivujúceho priestoru, kde popri exteriérovej učebni – altánku so sedením, vznikol priestor tak pre edukačné ako aj relaxačné aktivity detí. Projekt bol zameraný na revitalizáciu zadnej nevábnej časti areálu materskej školy. Búranie betónových múrikov, osadenie náučných tabúľ, výsadba rastlín do vyvýšených záhonov i tvorba chodníka zdravých nôh. Toto všetko premenilo nevyužívanú časť areálu materskej školy na obľúbený priestor pre hru i výuku. Vďaka získanému zamestnaneckému grantu ČSOB nadácie sme sa mohli pustiť do realizácie projektu a deti sa už tešia z výsledkov 🙂

STAV AREÁLU PRED:

REALIZÁCIA PROJEKTU:

STAV AREÁLU PO: