1

RODINA V POHYBE

obnova schátralého športového ihriska

Podporený: Bratislavským samosprávnym krajom
spolufinancovaný mestskou časťou Bratislava-Dúbravka
a Občianskym združením rodičov pri Materskej škole Cabanova č. 44

Hlavnou myšlienkou projektu „Rodina v pohybe“ bola podpora zdravého životného štýlu, pomocou vytvorenia multifunkčného priestoru, ktorý bude slúžiť širokej komunite obyvateľov. Projekt športovo-rekreačného charakteru má podporiť trávenie voľného času v prírode.
S heslom „Zober loptu, nie drogy“ sme chceli vytvoriť priestor nielen na športové aktivity ale i priestor, ktorý bude cenným pojítkom obyvateľov v dnešnom  informačnom svete, kde sa vytrácajú cenné medziľudské vzťahy. Prostredníctvom detí sa k pohybu dostanú aj rodičia či starí rodičia čím myšlienka projektu “Rodina v pohybe” dostane reálny obraz.

Cieľovou skupinou projektu je rodina v tom najširšom zmysle slova, ktorá hrá pri utváraní vzťahov detí a mládeže k športu významnú rolu. Tým skôr, že pri utváraní postojov k športovým aktivitám hrá významnú úlohu sila osobného príkladu. Naša predstava bola jednoduchá – rodičia, deti, starí rodičia, kamaráti a komunita ľudí, ktorí zdieľajú podobné hodnoty: vyrastať v prostredí, ktoré znamená žiť naplno, byť aktívny a nájsť vlastné miesto vo svete, mať príležitosť rozvíjať nielen seba ale i svoje okolie.

Schátralé športové ihrisko, ktorého história siaha do hlbšej minulosti bolo v dezolátnom stave. Napriek tomu, že sa  nachádza v blízkosti dvoch materských a jednej základnej školy.
Priestor bol však denne využívaný širokou komunitou rôznych vekových kategórií, ktorej neprekážal ani jeho zlý technický stav bez potrebného športového vybavenia.

Vďaka mimoriadnej dotácii Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý sa nám v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže podarilo získať, sme spojili sily a vytvorili bezpečný a oku lahodiaci priestor pre športové vyžitie. Zapojenie komunity bolo neodmysliteľnou súčasťou realizácie tohto projektu a do obnovy boli okrem rodičov zapojené aj deti. Podpora zdravého životného štýlu, podpora tvorby správneho hodnotového rebríčka či podpora spolupatričnosti a pocitu zodpovednosti za svoje činy bude mať, veríme, pozitívny dopad aj na rast našej najmenšej generácie.

Projekt vznikol vďaka finančnej podpore: