Zoznam zamestnancov

Riaditeľka MŠ:
Mgr. Janette Ivanová

Zástupkyňa:
Mgr. Katarína Váľovská

Učiteľky:

Mgr. Ľubica Agalarev
Mgr. Janette Ivanová

Antónia Bugárová
Michaela Karelová

Mgr. Katarína Váľovská
Bc. Martina Karolusová

Mgr. Iveta Šrubařová
Monika Ulbriková


Vedúca šk.jedálne
:
Katarína Hodossyová

Kuchárky:
Nataša Hrančová
Mária Horváthová

Školníčka:
Svätoslava Rašková

Upratovačky:
Danka Pifková
Magdaléna Danková